TEKE Oy            phone0407302862            emailmyynti@teke.fi

Tarkastuspalvelut

Voimalaitospiipun sisäpuolen ja ulkokuoren kunnontarkastus

TEKE on kuvannut 13 eri voimalaitospiippua sisäpuolisella videokuvauksella. Kuvauksen avulla voidaan visuaalisesti tarkastella piipun sisäpuolista kuntoa ilman vaarallisia nostoja. Kuvaus suoritetaan sään salliessa yhden työpäivän aikana. Kuvauksen jälkeen videomateriaali ja ohjelmisto käsitellään ja toimitetaan asiakkaalle. Kuvauksesta laaditaan myös erillinen raportti.

Piipun betonisen ulkokuoren tarkastus

Piipun ulkopuolisen betonirakenteen kuntotutkimuksella voimalaitos saa kokonaisvaltaisen kuvan piipun tulevaisuuden korroosioriskistä ja kunnostustarpeesta. Betonisen ulkorakenteen tarkastus
suoritetaan betonin poralieriö- ja betonijauhenäytteistä. Lisäksi tehdään betonin raudoitussyvyysmittaukset.

Analyysejä ovat raudoituksen korroosioon vaikuttava karbonoitumissyvyys sekä peitekerroksen paksuus, näytteen vetolujuus, ohuthie- , sulfaatti- ja kloridipitoisuusanalyysit. 

Promaint - Kunnossapitoyhdistyksen lehtiartikkeli TEKEn piipuntarkastusmenetelmästä